vibratör   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop    sex shop   saç bakım   jartiyer takımı   sex shop   işitme cihazı   pet shop  
vibratör   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop    sex shop   saç bakım   jartiyer takımı   sex shop   işitme cihazı   pet shop  
bodrum escort bakirkoy escort

BAZI İSLAMİ KAVRAMLAR ( 9)


Bu makale 2019-05-20 09:25:33 eklenmiş ve 119 kez görüntülenmiştir.
Muzaffer GÜNAY

HACİR :

Sözlükte, engellemek, kısıtlamak, yasaklamak anlamındadır. Fıkıh terimi olarak kişinin sözlü/mali haklarından men edilmesi şeklinde tarif edilmiştir. 

HAD CEZALARI :

Sözlükte, sınır çizmek, tarif etmek, iki şeyi birbirinden ayırmak, ceza tatbik etmek, sınır ve tanıma gibi manalara gelir. Fıkıh terimi olarak , miktar ve keyfiyeti naslarla belirlenmiş cezai yaptırımlar/ müeyyideler demektir. Çoğulu hudûd’tur.

Kur’an-ı Kerim’de on üç  yerde geçer. 

HADES :

Bazı ibadet ve işlerin yapılmasına engel olan hükmi kirliliğe hades denir. Abdestsizlik ve cünüplük hali hades olarak nitelendirilir. Namazın altı şartından biridir. Hades iki kısımdır. Namaz abdestinin olmaması küçük hades, cünüplük, ay hayli ve lohusalık büyük hades olarak adlandırılır.

HÂDİ :

Doğru yolu göstermek, irşad etmek, doğru yola gitmek demektir. Gerçek anlamda HADÎ Allah’tır. Allah’ın sıfatlarından olup Kur’an’da iki ayette geçer. 

HADİS :

Söz, haber, yeni şey anlamına gelir. Hz. Peygamber’in söz, sükut ve fiillerine hadis denir. Bazı hadisçiler, sahabe sözlerini de hadis olarak nitelendirmiştir. 

HADR:

Sözlükte; dolmak , şişmek, hızlı söylemek demektir. Din dilinde Kur’an’ı tilavet etme/okuma usüllerinden biridir.

HAFAZA MELEKLERİ :

İnsanın sağ ve sol yanında bulunup bütün söz, eylem ve davranışlarını kaydeden meleklere denir.

HAFIZ : 

Ezberlemek , zihinde tutmaktır. Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberleyenlere hafız denir.

HAFÎ :

İkram etmek, vermek anlamındadır. Allah’ın sıfatı olarak çok ikram eden demektir.

HÂFİD :

İndirmek, alçaltmak, eksiltmek, ikamet etmek, geçimi ve hayatı iyi olmak, mütevazı (alçakgönüllülük) demektir. Allah’ın sıfatlarındandır. Allah, kıyamet gününde kafir ve asileri cehennemine koyarak alçaltır.

HAFÎ ZİKİR :

Allah’ı yüksek olmayan veya içten anmak demektir.

HAKEM : 

Allah’ın sıfatlarındandır. Hükmeden, karar veren, hakîm anlamlarına gelir.

HAKÎM :

Allah’ın sıfatlarındandır. Hikmet sahibi, âlim, haklı ile haksızı ayıran demektir.

HALEF :

Sözlükte bir şeyin yerine geçen şey, bedel, sonraki nesil veya kişi anlamına gelir. 

HALİFE :

Sözlükte, arkada olmak, birisinin arkasından gelmek, yerine geçmek manasındadır. Allah’ın sıfatlarındandır. YARATAN, YARATICI demektir.

HALİLULLAH :

Allah’ın dostu demektir.

HALLÂK :

Allah’ın sıfatlarındandır. Devamlı yaratan, mükemmel bir şekilde yaratan demektir.

HALVET :

Sözlükte , bir yerin boş olması, o yerde hiç kimsenin ve hiçbir şeyin olmaması ,yalnız kalma , biri ile baş başa kalma manalarına gelir. Fıkıh terimi olarak, halvet, sahih bir nikahtan sonra kadın ile erkeğin , üçüncü bir şahsın izinsiz muttali olamayacağından  emin bulundukları bir yerde baş başa olmalarıdır.

HAMELE-İ KUR’AN :

Kur’an taşıyıcıları demektir.

HAMR :

 Sözlükte , örtmek, gizlemek, mayalamak anlamındadır. İçildiğinde aklı örttüğü için şaraba hamr denilmiştir. Kur’an içkiyi yasaklamıştır. 

HANBELİ MEZHEBİ : 

Ehl-i Sünnetin büyük mezhebinden biridir. Kurucusu Ahmed b. Hanbel’dir. 

HANEFİ MEZHEBİ :

Dört büyük mezhepten biridir. Kurucusu İmam-ı Âzam Ebu Hanifedir. İslam dünyasının en yaygın mezhebidir.

HANÎF:

Hz. İbrahim’e inen dine ( İslam) inanan kişiye denir. 

HÂNİS :

Yemini bozan anlamında bir fıkıh terimidir. Yemin, yapılacak bir işe Allah’ı şahit tutmak demektir. 

HANNÂN :

Allah’ın güzel isimlerinden biridir. 

HARAM :

Allah’ın yapılmasını kesinlikle yasakladığı söz ve fiillerdir. 

HARAM AYLARI : 

Kameri ( Ay Takvimi) aylardan Zi’l-Ka’de, Zi’l-Hicce, Muharrem ve Recep aylarını ifade eder.

HAREM :

Sözlükte , Korunan yer, yasak bölge, dokunulmazlığı olan şeyler, çiğnenmeyen kurallar gibi manalara gelir. Mekke ve Medine Harem bölgesidir.

HARİCİLER :

Haricilik, HZ. Ali ile Muaviye arasında geçen Sıffin Savaşın sonrası hakem meselesi yüzünden ortaya çıkmıştır. “ Allah’tan başka hüküm sahibi yoktur.” İddiası ile ortaya çıkan bir mezheptir. Hariciiler, hem Hz. Ali ve hem de Muaviye ve taraftarlarını küfürle ( dinden çıkma) suçlamışlardır. Bu mezhep tarihte kalmıştır.

HARS :

Yalan söylemek, zan ve tahmin üzere konuşmak demektir. Dinimizde büyük günahtır.

HASENE : 

Güven, sıhhat, mal, servet, zenginlik, bolluk, fetih, zafer, ganimet, makam gibi insanın hoşuna giden her türlü maddi ve manevi iyiliklere ve nimetlere denir. Hasene kelimesi Kur’an’da 30 ayette geçmektedir.

HÂSİB :

Saymak, hesap etmek, takdir etmek, ölçmek, soylu ve şerefli olmak, sanmak ve yetmek anlamındadır. Allah’ın sıfatı olarak hasib, kullarının bütün yaptıklarını , söz, fiil ve davranışlarını bilen, muhafaza eden ve bunlardan hesaba çeken demektir.

HAŞR :

Sözlükte; bir şeyi mekan ve meskenden çıkarmak, toplamak, bir araya getirip sevk etmek demektir. Allah, kullarını hesaba çekecektir.

HAŞVİYYE :

Sözlükte; yastık ve benzeri eşyanın içini dolduran şey, lüzumsuz söz anlamına gelir. Bu kavramın, ilk kez, Hicri II. Yüz yılın başlarında çıktığı tahmin edilmektedir. 

Haşviyye ekolüne mensup olanlar  Allah’a sıfat nispet etmek hususunda , O’na cisim diyecek kadar aşırı gitmişlerdir. 

HATİM :

Kâbe’nin kuzey batı duvarının karşısında 1 m yükseklikte 1,5 m kalınlığında yarım daire şeklinde duvara denir.

HATÎRA:

Kâbe’nin kuzey batı duvarı ile Hatim arasındaki boşluğa denir.

HATTÂR :

Haince davranmak, gaddarlık demektir. Kur’an’da bir ayette geçer.

HAVAİC-İ ASLİYYE :

Sözlükte, kendisine ihtiyaç duyulan şeyler demektir. Fıkıh terimi olarak, zekata tabi olmayan ihtiyaç maddeleri demektir.

HAVÂRİ :

Hz. İsa’ya iman edenlere denir. On iki kişidir. Kur’an’da Allah’ın yardımcıları olarak beş ayrı yerde geçer.

HAVÂTIR :

Sözlükte, aklına gelmek, hatırlamak , içine doğmak manalarındadır. Terim olarak insanın içine doğan iyi veya kötü duygu ve düşüncelere denir. Meleklerden gelenler iyi, Şeytan’dan gelen ise kötü şeylerdir,

HAVF:

Korkmak, ürkmek, bir tehlike olduğu hissine kapılmak demektir.

Korku, Allah’ın insanları cezalandırma yöntemlerinden biridir. Allah’tan hakkı ile korkmak imandandır.

HAVZ-I KEVSER :

Kıyamet gününde Peygamberimiz HZ. Muhammed’e verilecek havuzun adıdır.

HAYA :

Utanmaktır. Allah’tan haya etmek imanın alametlerindendir.

Devamı var. 

KAYNAK : Dinî Kavramlar Sözlüğü- Yenişafak-2009

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Ordu Hürses Gazetesi
© Copyright 2013 Gazi Soft. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA